پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادا

بعد از درخواست ویزای کانادا، سفارت جواب را از طریق ایمیل به متقاضی اعلام می کند. در صورت قبول شدن درخواست، متقاضی برای درخواست ویزا باید پرینت آن ایمیل را به همراه پاسپورت به سفارت کانادا در آنکارا ببرد.

سفارت در استانبول و دوبی مدت انتضار: 5 تا 10 روز اطلاعات بیشتر
پیکاپ ویزا امریکا

پیکاپ ویزا امریکا

بعد از درخواست ویزای امریکا، سفارت جواب را از طریق ایمیل به متقاضی اعلام می کند. در صورت قبول شدن درخواست، متقاضی برای درخواست ویزا باید پرینت آن ایمیل را به همراه پاسپورت به سفارت امریکا در آنکارا ببرد.

سفارت در آنکارا و ابوظبی مدت انتضار: 7 تا 10 روز اطلاعات بیشتر
 پیکاپ ویزا انگلستان

پیکاپ ویزا انگلستان

بعد از درخواست ویزای انگلستان، سفارت جواب را از طریق ایمیل به متقاضی اعلام می کند. در صورت قبول شدن درخواست، متقاضی برای درخواست ویزا باید پرینت آن ایمیل را به همراه پاسپورت به سفارت انگلستان در آنکارا ببرد.

سفارت در آنکارا و ارمنستان مدت انتضار: 3 تا 7 روز اطلاعات بیشتر

0.0.1 تمامی حقوق متعلق به آژانس هواپیمایی فطرس می باشد.

© 2013 - 2017