پیش فاکتور پرداخت

* اطلاعات اين فرم را به شکل دقیق تکمیل نمائید و از صحت اطلاعات درج شده اطمینان حاصل نمائید.

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان باکو-BIHE 2019

2641483

باکو

3 روز

2 شب

برای ثبت نهایی و پرداخت هزینه بر روی دکمه ثبت نهایی کلیک نمائید: