پیش فاکتور پرداخت

* اطلاعات اين فرم را به شکل دقیق تکمیل نمائید و از صحت اطلاعات درج شده اطمینان حاصل نمائید.

نمایشگاه بین المللی سموم کشاورزی و حفاظت گیاهی CAC 2019

5938370

شانگهای

3

2

برای ثبت نهایی و پرداخت هزینه بر روی دکمه ثبت نهایی کلیک نمائید: