پیش فاکتور پرداخت

* اطلاعات اين فرم را به شکل دقیق تکمیل نمائید و از صحت اطلاعات درج شده اطمینان حاصل نمائید.

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی Eima

2250805

بولونیا

5

4

برای ثبت نهایی و پرداخت هزینه بر روی دکمه ثبت نهایی کلیک نمائید: