شرکت‌های هواپیمایی

 

لوگو

قطب

تاسیس

ارتباطات مخابراتی

ایکائو

یاتا

شرکت های هواپیمایی

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

1961

IRANAIR

IRA

IR

ایران ایر

فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

1992

MAHAN AIR

 

IRM

w5

هواپیمایی ماهان

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

1961

ASEMAN

IRA

EP

هواپیمایی آسمان

فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی آبادان

2005

ZAGROS

IZG

ZV

هواپیمایی زاگرس

فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز

2010

ATAAIR

TBZ

I3

هواپیمایی آتا

فرودگاه بین‌المللی کیش

1989

KISHAIR

IRK

ZV

کیش ایر

فرودگاه دیرستان

1996

QESHM AIR

IRQ

QB

هواپیمایی قشم

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

2010

MERAJ

MRJ

JI

هواپیمایی معراج

فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد

2006

TABAN AIR

TBM

HH

هواپیمایی تابان

فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد

فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز

1973

AIRTOUR

IRB

B9

هواپیمایی ایران ایرتور

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

1993

CASPIAN

CPN

RV

هواپیمایی کاسپین

فرودگاه بین‌المللی زاهدان

2004

TAFTAN

SBT

تفتان ایر

فرودگاه بجنورد

2013

ATRAK

ATR

AK

هواپیمایی اترک

فرودگاه بین‌المللی اهواز

فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان

1992

NAFT

IRG

NV

هواپیمایی کارون

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

1990

SAHA

IRZ

AK

هواپیمایی ساها

فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز

2016

SHIRAZI

SHI

IS

هواپیمایی سپهران