لیست تورهای کنگره های پزشکی

کنگره های پزشکی

تور کنگره اورولوژی UAA16 Japan

تور کنگره اورولوژی UAA16 Japan هوایی

دیدن این تور
تور کنگره جراحان کودک EUPSA 2018 Paris

تور کنگره جراحان کودک EUPSA 2018 Paris هوایی

دیدن این تور
تور کنگره سالانه انجمن امریکا ASRS 2018 کانادا-ونکوور

تور کنگره سالانه انجمن امریکا ASRS 2018 کانادا-ونکوور هوایی

دیدن این تور
تور کنگره بین‌المللی اورولوژی  SIU

تور کنگره بین‌المللی اورولوژی SIU هوایی

دیدن این تور
کنگره جهانی دندانپزشکی FDI

کنگره جهانی دندانپزشکی FDI هوایی

دیدن این تور
تور کنگره جهانی اندویورولوژی

تور کنگره جهانی اندویورولوژی هوایی

دیدن این تور
سی و ششمین کنگره سالانه بین المللی چشم پزشکی ESCRS 2018

سی و ششمین کنگره سالانه بین المللی چشم پزشکی ESCRS 2018 هوایی

دیدن این تور